Skriv ut den här sidan

Vår vision och värdegrund

Rehab City Din hälsa -vårt fokus

Vår vision:

Det självklara valet för god livskvalitet

Vår värdegrund:

Patienten i fokus

Arbetsglädje

Allas lika värde

SLSO:s gemensamma värdegrund:

Patienten i fokus: Våra tjänster ska vara kända för att det är patienters och närståendes behov och önskemål som är grunden. Alla medarbetare ska veta vad som förväntas ur patientens perspektiv för att kunna göra bästa möjliga insats.

Arbetsglädje: Gott bemötande gäller såväl i mötet med patienter och närstående som mellan medarbetare. Hälsofrämjande arbetsplatser ger läkande miljöer och trygghet.

Allas lika värde: Alla ska bli bemötta med omtanke och respekt. Alla ska vara trygga och delaktiga i vården.