Den 1 januari 2019 kommer Rehab Citys neuroteam gå samman med Rehab city Lidingös neuroteam.

Upptagningsområdet kommer att vara Lidingö, Danderyd och Östermalm. Patienter boende på Norrmalm eller Kungsholmen hänvisas i fortsättningen till Stockholms sjukhems neuroteam.

Skriv ut den här sidan

Vårt Neuroteam

Vi erbjuder rehabilitering i första hand i hemmet men även på mottagning, individuellt och i grupp.

Vi erbjuder rehabilitering för dig med stroke, TIA och andra neurologiska diagnoser som är i anslutning till utskrivning från heldygnsvården/remittering från heldygnsvårdens öppenvårdsmottagningar.

Vi arbetar i team bestående av arbetsterapeut, kurator, logoped och sjukgymnast. Rehabiliteringen planeras i samråd med dig och dina närstående.

Insatser kan bestå av funktionell träning/aktiviteter i vardagslivet, träning av språkförmågan och stöd i att återta din tidigare livsföring i så stor utsträckning som möjligt. Under rehabiliteringsperioden bistår vi vid behov med ordination/utprovning av hjälpmedel samt ansökan om bostadsanpassning.

Insatserna avslutas när du har uppnått en stabil funktionsnivå eller annan verksamhet kan tillgodose din rehabiliteringsbehov.

All hemrehabilitering  är avgiftsbefriad. Mottagningsbesök individuellt eller i grupp kostar 200 kr. Hos logoped eller kurator är kostnaden 100kr. Frikort utfärdas när du kommit upp till 1 100 kronor. 

Vid uteblivet besök eller återbud senare än 24 timmar innan bokad tid debiteras du med aktuell landstingstaxa, även om du har frikort eller är under 18 år.